Riskienhallintaa ja turvallisuusviestintää: Venla Vasama, Stora Enso Metsä

Moi taas! Harjoitteluani Stora Enso Metsän turvallisuustiimissä on kulunut jo yli kaksi kuukautta, mikä tarkoittaa, että jäljellä on enää alle puolet. Kesän aikana olen päässyt tutustumaan puunhankintaketjun eri vaiheisiin ja tekemään paljon erilaisia tehtäviä työturvallisuuden parissa. Normaalina työpäivänä olen kokenut sopivan tasapainon etäkokousten ja itsenäisen työskentelyn välillä, työmatkat ovat olleet virkistävä lisä harjoittelun kannalta.

Harjoitteluuni on mahtunut muun muassa riskien arviointeihin osallistumista, tapaturmien tutkintaa, turvallisuusviestintää, turvallisuustilastojen raportointia sekä turvallisuushavaintojen seuraamista. Tässä tekstissä syvennyn kertomaan enemmän riskien arvioinneista ja turvallisuusviestinnästä, jotka ovat täyttäneet merkittävän osan tähänastisesta harjoittelustani.

Kuva: Yhden riskien arviointi -reissun yhteydessä pääsin vierailemaan Helsingin pääkonttorille. Kuvassa tuotteiden esittelyhyllyjä. Yrityksen paperi-, pakkausmateriaali-, puutavara- ja biomateriaaliratkaisuja hyödynnetään muun muassa rakennusalalla, vähittäiskaupassa, elintarvike- ja panimoteollisuudessa, valmistusteollisuudessa, julkaisualalla, lääketeollisuudessa, kosmetiikkateollisuudessa, makeisteollisuudessa, hygieniatuotteiden alalla ja tekstiiliteollisuudessa..

Riskien arviointeja ja reissaamista

Riskien arviointi on osa riskienhallintaprosessia. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa vaara- ja kuormitustekijät ja asettaa ne riskitasoille. Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus arvioida työhön liittyvät riskit. Tämän perusteella meillä on aikaisemmin toteutettu ja toteutetaan parhaillaan monille eri työtehtäville, työympäristöille ja koneille riskien arviointeja.

Yksi projektimme liittyen riskien arviointeihin koskee harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä. Pääsin ottamaan vastuuta kyseisestä arvioinnista suunnittelemalla ja isoksi osaksi myös toteuttamalla sen. Meillä Stora Enso Metsällä työskentelee noin 70 kesäharjoittelijaa. Arviointia toteuttaessa olen esimerkiksi huomannut, että harjoittelijoiden osalta korostuvat etenkin psykososiaaliset- sekä hallintoon ja toimintatapoihin liittyvät vaara- ja kuormitustekijät riippumatta työtehtävistä. Mielenkiintoisen tästä arvioinnista teki laatimani kyselyn tulosten tutkiminen ja psykologiseen turvallisuuteen perehtyminen. Olen päässyt monissa muissakin työtehtävissäni näkemään ja pohtimaan psykologisen turvallisuuden merkitystä ja tärkeyttä, mikä on ollut mielenkiintoista ja avartavaa.

Powerpointin ja Excelin käyttämisen lisäksi olen tutustunut myös yrityksen sisäisiin turvallisuusohjelmiin. Esimerkiksi riskien arvioinneissa käytämme erillistä järjestelmää, jonka avulla riskit tunnistetaan ja niiden merkittävyydet arvioidaan. Yleensä on esihenkilöiden vastuulla koota riskien arvioinnit, kun taas meidän turvallisuustiimimme tehtävänä on opastaa järjestelmien käytössä, ohjata ja tukea prosessin edetessä.

Kuva: Imatran puuterminaalin riskienarviointia koskevan työmatkan ohessa pääsin tehdasvierailulle Stora Enson Imatran tehtaille. Imatran tehtaat on yksi maailman suurimmista kuluttajakartonkitehtaista, ja sen tuotannosta yli 90 % viedään Eurooppaan ja Kaakkois-Aasiaan.

Turvallisuustyötä tehdessä on tärkeää, ettei asioita hoideta ainoastaan toimistosta käsin. Monesti työmaalle jalkautumisella on suuri merkitys. Olen käynyt riskien arviointeihin liittyen muutamilla työmatkoilla ja tutustunut samalla puunhankintaketjun eri vaiheisiin. Pääasiassa työmatkani ovat liittyneet tehtaiden puuterminaalien ja satamaterminaalien riskien arviointeihin, missä raskaat koneet käsittelevät puuta ja puutavara-autot ja junat kuljettavat sitä. Matkoihini on aina saatu yhdistettyä riskien arvioinnin lisäksi jotain muuta opettavaista tai mielenkiintoista, kuten työsuojelutoimintaan tutustumista, Helsingin pääkonttorilla vierailua sekä puunkorjuutyömaalla, tehdasalueella ja kartonkitehtaalla vierailua.

Turvallisuusjohtamisen työkaluna viestintä

Viestintä on hyvin tärkeässä roolissa turvallisuusjohtamisen näkökulmasta. Meidän tiimimme työtehtävistä merkittävään osaan liittyy tavalla tai toisella viestiminen ja olen itsekin päässyt käyttämään luovuuttani sekä kehittämään taitojani sen osalta.

Turvallisuusviestintämme koostuu muun muassa turvallisuustilastojen ja tapaturmien raportoinnista sekä turvallisuusdatan visualisoinnista. Lisäksi se sisältää paljon ohjeistusten laatimista sekä juttujen kirjoittamista. Olen esimerkiksi päässyt kirjoittamaan ja julkaisemaan turvallisuuteen liittyviä juttuja sisäiseen viestintäämme sekä luomaan toimintatapaohjeita erilaisiin vaaratilanteisiin. Nämä työtehtävät ovat opettaneet paljon sekä metsäalasta että turvallisuudesta yleisesti.

Stora Enso Metsälle työskentelee myös monia puunkorjuu ja -kuljetusyrittäjiä, joiden kanssa yhteistyön ytimessä on hyvä viestintä. Esimerkiksi puunkorjuutyömaat ovat yhteisiä työpaikkoja ja niissä noudatetaan meidän turvallisuusohjeistuksiamme. Yhteinen työpaikka on sellainen, jolla yksi työnantaja käyttää pääasiallista määräysvaltaa ja jolla toimii useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja.

Kirjoittaminen on aina ollut itselleni mieluisaa. Viestinnästä minulla oli aikaisemmin kokemusta lähinnä ainejärjestön fuksivastaavana toimimisesta ja muiden pienempien järjestöpestien kautta. Viestintäasiat eivät siis ihan vielä tule selkärangasta, mutta olen jo nyt oppinut paljon. Harjoitteluohjaajani on aikaisemmin toiminut muun muassa viestintäpäällikkönä, joten olen ehdottomasti saanut loistavaa ja ammattimaista opastusta viestintäänkin liittyen.

Palataan taas noin kuukauden päästä viimeisen postauksen ja vähän erilaisten työtehtävien esittelyn muodossa! Nauttikaa loppukesästä ja muistakaa tehdä töiden lisäksi kivoja kesäjuttuja <3

– Venla

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *