Alumnitoiminta

Toivomme, että mahdollisimman moni YKIltä valmistunut DI säilyttäisi yhteyden kiltaan. Ympäristöteekkarikilta järjestää vuosittain alumnitaapamisia, joissa entiset opiskelukaverit ja nykyiset YKIläiset voivat vaihtaa kuulumisia ja muistella vanhoja hyviä aikoja. Vuosittain järjestettäviä alumnitapahtumia ovat Wappupiknik teekkarikasteen yhteydessä sekä jokin muu alumnitapahtuma, kuten alumnisitsit.

Alumnit kutsutaan myös killan vuosijuhliin. Lisäksi tarvitsemme alumneja jokavuotisella Opintosaunalla, jossa koulutusohjelmastamme valmistuneet kertovat nykyisille opiskelijoille opinnoistaan ja työtehtävistään. Saatamme ottaa alumneihin yhteyttä myös esim. excukohteita etsittäessä tai vuosijuhlia mainostettaessa.

Pidämme yhteyttä sähköpostilistalla yki-alumni(a)lists.tuni.fi, jonne liittyminen on ilmaista. Listalla tiedotetaan alumnitapahtumista sekä YKIn tapahtumista, joihin myös alumnit ovat tervetulleita. Listaa voi käyttää myös esim. alumnien itse järjestämien tapaamisten järjestämiseen. YKI-alumnit löytyy myös Facebookista.

YKIn alumnitoimintaa suuremmalla mittakaavalla hoitaa YKIn virallinen alumniyhdistys Ympäristö- ja energiatekniikan diplomi-insinöörit ry, tai YEDI ry. YEDI toimii linkkinä kaikille YKIltä valmistuneille yhdistämällä alumneja ja muita ympäristö- ja energiatekniikasta kiinnostuneita mm. järjestämällä monipuolista alumnitoimintaa myös Tampereen ulkopuolella. YEDI järjestää alumneille afterworkkeja sekä muita verkostoitumista sekä oman asiantuntijuuden kehittämistä tukevia tapahtumia. YEDIn nettisivuilta pääset liittymään yhdistyksen jäseneksi. Jos haluat liittyä YEDIn Telegram-ryhmään, otathan yhteyttä alumnitoimariin.

Jos haluat tukea kiltaa taloudellisesti, voit liittyä kannatusjäseneksi. Kannatusjäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.
Kaikissa alumnitoimintaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä alumnitoimariin.