Edunvalvonta

Hallopedit

Hallopedit ovat hallinnon opiskelijaedustajia, jotka toimivat yliopiston hallinnon toimielimissä. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden mielipiteitä yliopiston hallinnon eri toimielimissä. Opiskelijaedustajien työ on erittäin tärkeää, sillä he välittävät opiskelijoiden mielipiteitä, palautetta ja kehitysideoita eteenpäin.

Ylioppilaskunta nimittää hallopedeja mm. konsistoriin, koulutusneuvostoon ja tiedekuntaneuvostoihin. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan läsnä oleva jäsen. Tämän lisäksi killat, ainejärjestöt ja tiedekuntajärjestöt nimittävät tiedekunnan tasolla opiskelijaedustajia moniin työryhmiin. YKI valitsee hallopedeja kandidaattitutkinto-ohjelman suunnitteluryhmään, tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmään sekä opetuksen kehittämisryhmiin.

Lisää hallopedeista ja eri hallopedpesteistä voit lukea TREYn sivuilta

YKIllä on tällä hetkellä seitsemän hallopedia. Hallopedit tavoittaa sähköpostilla tai Telegramissa. Hallopedien vastuualueet ovat risteäviä, joten yhteyttä voi ottaa keneen tahansa hallopediin asiasta riippumatta ja he ohjaavat asian oikeaan suuntaan. Myös opintosektori voi välittää viestejä hallopedeille.

Tiedekunnan perustutkintojen suunnitteluryhmä
Teemu Viitanen
Tiedekunnan koulutuksen ohjausryhmä
Peppi Pitkänen
Opetuksen kehittämisryhmä (Y)
Peppi Kokkonen
Opetuksen kehittämisryhmä (Y) (vara)
Sara Nieminen
Opetuksen kehittämisryhmä (E)
Tommi Paavola
Opetuksen kehittämisryhmä (E) (vara)
Taneli Väänänen
Tiedekuntaneuvosto (vara)
Tommi Riihinen
Tiedekuntaneuvosto (vara)
Aurora Pitkänen

Kurssipalaute

Kurssipalautetta voit antaa yliopiston oman kurssipalautejärjestelmän kautta sekä opintosektorille, hallopedeille tai suoraan kurssin opettajalle. Hallopedit ja opintosektori välittävät saamansa palautteen oikeille henkilöille. He ottavat mielellään palautetta vastaan myös opetuutoroinnista ja opinnäytetöiden ohjaamisesta. Oman tutkinto-ohjelmamme opettajat toivovat opetuksesta palautetta opiskelijoilta, ja kannustavat opiskelijoita avoimeen keskusteluun kurssitoteutuksiin liittyvistä asioista.