Laadun tarkkailua ja huoltopäiviä, Roni ja Helmi, Metsä Fibre Rauman saha

Heippa hei! Täällä taas vuorossa Roni ja Helmi. Tosiaan, jos viimejakso on jäänyt lukematta, ollaan siis molemmat toissa Metsa Fibren Rauman sahalla. Tällä kertaa ajateltiinkin hieman syventyä laaduntarkkailuun omilla osastoillamme sekä huolto- ja ylläpitotöihin, joita olemme päässeet tekemään täällä Raumalla.

Meille sahalla on tärkeää, että sahatavaran laatu on ensiluokkaista ja se näkyy myös työnkuvassamme operaattoreina. Jokaisella osa-alueella on omat suoritettavat mittaukset ja tarkistukset, joita täytyy suorittaa paivan mittaan. Esimerkiksi sahatavaran oikea koko tarkistetaan perinteisesti työntömitalla esimerkiksi saha-asetteen vaihdon jälkeen, jotta voidaan olla varmoja siitä, että sahatavara tulee oikeassa mitassa lajitteluun ja, että täytyykö sahan puolella tehdä toimenpiteitä heittelevälle laadulle tai tuotteen koolle.

Laadusta:
Laaduntarkkailu on jatkuvaa koko tuotantoketjun ajan, aina tukkilajittelusta paketointiin saakka. Jokaisella tarkistuksella on merkitystä, mikä näkyy lopputuotteen laadussa.

Rimoitus ja Kuivaamo

Edellisessä tekstissä hieman jo esittelinkin miten nämä kaksi aluetta toimivat, ja mikä niiden pintapuolinen tarkoitus on. Nyt voisinkin hieman syventää aihetta laadun näkökulmasta. Aloitetaan tuotantolinjan mukaisesti rimoituksesta.

Rimoituksessa siis kasataan kerroksia lautaa tai lankkua ja kerrosten väliin asetetaan rimat. Tässä tarkoituksena on muodostaa kuivaukselle optimaalisimmat kuormat, jolloin kuivaus tulos paranee. Myös tasaisesti asetetut rimat kerrosten välissä vähentää halkeilua ja vääntymää kappaleissa, kun ne ovat kuivauksessa.

Kuivaamossa taas laatuun täytyy panostaa, silla kuivaustulos on tuotteelle tärkeä ominaisuus. Tiettyyn tarkoitukseen ostetun kappaleen täytyy olla oikeassa kosteusprosentissa, jotta kappale soveltuu käyttötarkoitukseensa. Kuivaamolla on kyky laskea kappaleiden kosteusprosentti vaunujen kuorman painon mukaan, mutta laadun takaamiseksi mittauksia suoritetaan vielä käsikosteusmittareilla, jotta tulos olisi mahdollisimman oikea.

Kuivaamon toiminta on kuitenkin hyvin automatisoitua. Kuivaamon puolen operaattorina toimenkuvaan kuuluu mittaukset, sekä mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisut. Kuitenkin kuivaamolla on todella tärkeä osa lopputuotteen laadussa, silla virheellinen kosteusprosentti voi aiheuttaa jopa koko paketin pilaantumisen matkallaan tilauksen tekijälle. Kuivaamon operaattorin täytyykin olla aina hereillä ja tarkastella kuivaamon toimintaa aktiivisesti.

Tuore- ja Kuivalajittelu

Lajittelun puolella laaduntarkkailu on myös tärkeä osa työnkuvaa. Olemme tuorelajittelussa koko ajan yhteistyössä sahatiimin kanssa, jotta varmistetaan tuotteiden oikeat mitat. Sahatiimi käy tietyin väliajoin mittaamassa tuotteiden paksuutta ja leveyttä sekä tarkastamassa pinnanlaadun, mutta myös tuorelajittelussa tarkastellaan näitä samoja asioita. Joka kerta linjalle mentäessä pyritään tarkastelemaan sydäntavaran eli lankkupuolen tuotteiden pinnanlaatua. Pääosin siis katsomme, onko pinnassa teräpiirtoa eli terän aiheuttamaa jälkeä pinnassa tai teräpykälää eli kahden terän saumakohtaan tulevaa porrasta. Jos huomaamme pykälän tai piirron olevan huomattavan suurta, ilmoitamme heti sahatiimille, joka tulee tarkistamaan laadun ja tarvittaessa muuttaa linjan asetteita tai vaihtaa terät.

Pinnanlaadun tarkkailun lisäksi meidän tehtävämme on tarkastaa kamerajärjestelmän toimintaa, jotta voidaan olla varmoja, että se laaduttaa kappaleet oikein ja huomaa huonot kappaleet. Käytännössä tämä tarkoittaa tuotteiden mittaamista käsin ja mittojen vertaamista kameran antamiin mittoihin.

Kuivapuolella taas kamerajärjestelmä lajittelee kappaleet eri laatuihin riippuen niiden oksien määrästä sekä pinnanlaadusta. Kamerajärjestelmän toiminnan tarkastamista tehdään myös kuivalla puolella ja prosessi onkin muuten sama, paitsi lisäksi tarkastellaan kappaleiden kosteuksia. Kosteuksien tarkastaminen tehdään mittaamalla 20 kappaleen erä käsin piikkimittarilla ja laskemalla niistä keskiarvo, jota verrataan järjestelmän antamaan kosteuteen sekä tavoitekosteuteen. Lisaksi myös kuivalla puolella on tärkeää tarkastella tuotteiden pinnanlaatua etenkin päätyhalkeamia ja sinistymän määrää. Päätyhalkeamat merkataan liidulla, jotta kamerajärjestelmä tunnistaa, mistä kohtaa trimmerin pitää katkaista. Sinistymän määrän kamerajärjestelmä tunnistaa automaattisesti ja laaduttaa liian sinistyneet kappaleet alempaan laatuun. Lisäksi molemmilla puolilla tarkastellaan trimmerien katkaisujälkeä ja tarvittaessa sitten vaihdetaan terät, jos jälki on epäsiistiä tai tulee ylimääräisiä teräjälkiä.

Huollosta

Rauman sahalla, kuten muillakin tuotantolaitoksilla, työnkuvaan kuuluu viikoittaiset huoltopäivät sekä jokavuotinen, noin viikon mittainen seisokki, joka sattuikin olemaan myös meidän kesätyömme aikana. Huoltopäivinä on paljon puhdistus toimenpiteitä ja kunnossapitotöitä. Huoltotehtävät mahdollistavat myös jatkuvasti paranevan laadun sekä sahan tuotantonopeuksien kasvun. Täten huoltotehtävillä onkin tärkeä rooli myös laadun takaamisessa.

Rimoitus ja kuivaamo

Rimoituksessa ja kuivaamossa on monenlaisia huoltotehtäviä, jotka ovat osa operaattorin työpäivää. Operaattorina olen päässyt purkamaan erilaisia rimaruuhkia, korjaamaan rimakuormien kerroksia (märkä puutavara on yllättävän raskasta) sekä erilaisia kuljettimille syntyvia ruuhkia. Myös kuivaamon puolella on ollut monenkirjavia huoltotöitä esimerkiksi vaunukuljettimien huoltoa, traverssin logiikan ihmettelyä sekä aika ajoin vaunujen paikoittamista. Monesti kuivaamon puolen ongelmat ovat enemmänkin aivonystyröitä kuluttavia, kun taas rimoittamon puolella ongelmat tapaavat olla lähinnä hikisiä purkutöitä. Kuitenkin viikoittain pidetyillä huoltopäivillä pyritään korjaamaan ongelmia siten, ettei niitä enää tulisi. Onkin ollut kiinnostavaa seurata, miten saha kehittyy kesän mittaan ja kuinka automaatio paranee pikkuhiljaa.

Tuore- ja kuivalajittelu

Lajittelun puolella ruuhkien purku on myös arkipäivää, silla välillä laudat saattavat mennä vinoon tai rima saattaa jäädä lautojen väliin, jolloin liike pysähtyy ja tuotteet kasaantuvat. Lisaksi yleisiä ongelmatilanteita ovat metallin meneminen seulomoon ja seulomohihnan tukkeutuminen. Välillä seulomohihnan päässä oleva hakkuri menee myös tukkoon tai tunnistimet ovat liian pölyssä, jolloin tulee tukosvahti-hälytys ja linja pysähtyy.

Ruuhkanpurun lisäksi välillä automaation kanssa saattaa olla ongelmia, vaikka yleisesti lajittelussa automaatio on hyvin kehittyneellä tasolla. Yleisiä ongelmia ennaltaehkäiseviä ja automaatiota ylläpitäviä toimenpiteitä, joita me työntekijät teemme päivittäin ovat esimerkiksi erilaiset siivoustehtävät kuten kameroiden puhdistus, sivutuotehihnan siivoaminen, trimmerien puhaltaminen ja raapan ajaminen. Pienet automaatioon liittyvät ongelmat useimmiten ratkeaa siivouksen avulla, mutta jos se ei auta niin toinen helppo tehtävä on kalibroida linja. Tällöin usein erinaiset ajoitusongelmat ratkeavat aina.

Loppukanootti

Nyt onkin päästy antamaan jo aika laaja katsaus siihen, millaista työtä me täällä Raumalla teemme. Turvallisuus, laatu ja tuotannon toimivuus ovat avain asemassa meidän työssämme. Olemme päässeet tutkimaan erilaisia automaatiojärjestelmiä, tietojärjestelmiä sekä nähneet laitoksen toimintaa hyvin kasin kosketeltavalla tavalla. Loppukesä tuleekin olemaan hyvin paljon vastaavanlaista tekemistä. Elokuussa sitten taas ajatukset voivat palata pikkuhiljaa koulun penkille. Sitä ennen vielä kuitenkin pääsette kuulemaan täältä Raumalta vielä. Eli seuraavaan kertaan!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *