Tapaturmien raportointia ja turvallisuusdatan analysointia: Venla Vasama, Stora Enso Metsä

Moi taas! Kesä ja täten myös harjoittelujaksoni lähenevät loppuaan, ja on aika viimeisen kesätyöpostaukseni. Työviikkoja minulla on jäljellä enää kolme ja opintoja pääsen aloittelemaan viimeisen työviikkoni kanssa päällekkäin. Edellisen postauksen jälkeiset viikot ovat olleet huomattavasti alkukesää hiljaisempia. Lomakauden seurauksena kokousten ja reissailun osuus työajastani on pienentynyt ja tekemieni etätöiden osuus kasvanut toimiston ollessa hyvin hiljainen.

Viime postauksessa syvennyin kertomaan riskienhallinnasta ja turvallisuusviestinnästä. Nämä asiat ovat edelleen olleet merkittävä osa työtäni. Olen päässyt esimerkiksi laatimaan työkoneiden riskien arviointiin liittyvän lomakkeen, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi puuterminaalien konekohtaisissa riskien arvioinneissa. Varsinaisten töiden ohella oli myös mukavaa päästä kotipaikkakuntani paikallislehteen kertomaan opinnoistani ja kesätöistäni. Tässä postauksessa kerron enemmän tapaturmatutkintoihin osallistumisesta, turvallisuusdatan analysoinnista sekä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvien katsausten laatimisesta.

Kuva: Toimistotyön lisäksi olen päässyt tutustumaan ostajien ja operaatioasiantuntijoiden työpäiviin sekä
vierailemaan puuterminaaleissa ja tehtaalla.

Tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkintaa

Kesän aikana olen päässyt osallistumaan tapaturmien ja läheltä piti -tilanteiden tutkintaan ja raportointiin. Tapaturmien ja vakavien läheltä piti -tilanteiden sattuessa pyrimme aina tekemään kattavan tutkinnan ja juurisyyanalyysin sekä asianmukaisen raportoinnin. Juurisyyanalyysin avulla erittelemme tapahtuman taustalla olleet tekijät ja samalla pohdimme, miten tilanteelta olisi voitu välttyä. Tavoitteena juurisyyanalyysissa on löytää perimmäinen tekijä, joka aiheutti tapahtuman, eli juurisyy. Ajatuksella tehty tutkinta opettaa ja edesauttaa turvallisuustyön kehittämistä.


Monesti, kun jossain sattuu tapaturma tai vakava läheltä piti -tilanne, tutkintaa toteuttavat henkilöt kutsuvat turvallisuusyksikkömme edustajia osalliseksi tutkintaan. Tällaisissa tutkinnoissa olen itsekin ollut tämän kesän aikana sekä kuuntelevana osapuolena että osallistunut raportin laatimiseen ja opastanut raporttipohjien käytössä.


Sen ohella, että olen päässyt osallistumaan tutkintoihin ja seuraamaan niitä, olen myös kääntänyt vanhoja tutkintaraportteja englanniksi. Kääntämisen myötä sekä metsä- että turvallisuusalan englanninkieliset sanastot ovat tulleet tutummiksi. Raporttien kääntämisen lisäksi on ollut mukavaa päästä harjoitteluni aikana jonkin verran puhumaan, kuuntelemaan ja kirjoittamaan englanniksi. Tämän myötä olen oppinut uutta sanastoa ja ylläpitänyt kielitaitoani.

Turvallisuushavaintojen visualisointia ja luokittelua

Stora Enson puunhankinnassa työntekijät kirjaavat tekemiään turvallisuushavaintoja sisäiseen järjestelmäämme. Turvallisuushavaintojen tekemiselle on asetettu tavoitemäärä työntekijää kohden. Havaintoja voi tehdä liittyen työympäristöön tai käyttäytymiseen ja ne voivat olla joko positiivisia tai rakentavia. Havaintoja ja niiden myötä tarkasteltavaa dataa on todella paljon. Vuoden alusta tähän päivään mennessä puunhankintamme oma henkilöstö ja yrittäjät ovat kirjanneet yhteensä jo yli seitsemän tuhatta turvallisuushavaintoa.


Power BI -raporttien tulkitsemisen lisäksi olen päässyt käsittelemään ja luokittelemaan dataa myös hieman manuaalisemmin Excelissä. Käsittelin esimerkiksi tämän vuoden aikana tehdyt läheltä piti -ilmoitukset luokittelemalla ne työsuoritteen, aiheuttajan ja vahingoittumistavan mukaan. Turvallisuustilastoihimme liittyvät Power BI -raportit erittelevät ja visualisoivat dataa kattavasti ja niiden avulla on helppo löytää merkittävimmät turvallisuusluvut ja tuoda ne henkilöstön näkyville

Tiimimme nostaa turvallisuustilastoja ja -ilmoituksia esille kuukausittain tehtävässä työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointikatsauksessa, joka lyhentyy TTT-katsaus. Katsaus on koko henkilöstöllemme jaettava dokumentti, joka sisältää muun muassa ajankohtaista tietoa turvallisuudesta, tärkeimmät turvallisuustilastot ja nostoja parhaista turvallisuushavainnoista.

Kuva: Etätyöt ja joustava työaika ovat olleet äärimmäisen iso plussa etenkin, kun kesääni ei kuulunut lomaa. Kuvassa näkyy hieman TTT-katsaukseen laatimaani infograafia.

TTT-katsauksen parissa tein myös ensimmäisen isomman työtehtäväni kesän alussa. Pääsin suunnittelemaan ja toteuttamaan havainnollistavat infograafisivut, jotka sisältävät työturvallisuuteen liittyviä mittareita ja avainlukuja. Infograafien lisäksi olen laatinut katsauksiin muun muassa ohjeistuksia ajankohtaisista turvallisuusaiheista. Ne ovat liittyneet esimerkiksi salamalta suojautumiseen ja suurpetojen kohtaamiseen. Lisäksi olen tarkkaillut erityisesti harjoittelijoiden tekemiä turvallisuushavaintoja ja nostanut niistä parhaita TTT-katsauksiin.

Ensimmäinen oman alan harjoittelujakso opetti, avarsi ja yllätti

Tänä kesänä olin ensimmäistä kertaa oman alani harjoittelussa. Suurin osa opinnoistamme on todella teoreettisia ja aika kaukana konkretiasta. Omasta näkökulmastani koin arvokkaana sen, että pääsin juuri turvallisuusalan harjoitteluun näkemään, mitä tällä alalla konkreettisesti tapahtuu. Olen oppinut paljon työturvallisuuden isosta roolista ja sen taustalla tehdyn työn tärkeydestä. Harjoittelussani olen kokenut osallistuneeni työhön, jolla on merkitystä.

Harjoittelujaksoni aikana olen kehittynyt myös sellaisissa asioissa, joiden en kuvitellut ennen kesän alkua olevan merkittävässä roolissa kesätyössäni. Selkein esimerkki tällaisesta harjoitteluni osa-alueesta on ehdottomasti viestintä, jota olen tehnyt monessa muodossa. Olen viestinnän osalta päässyt kirjoittamaan uutisia ja toteuttamaan niihin liittyviä haastatteluja, luomaan ajankohtaisia ohjeistuksia ja viestimään turvallisuusasioista niin oman henkilöstön kuin myös puunhankinnallemme työskentelevien yrittäjien suuntaan. Viestintätaitoni ovat kehittyneet paljon tämän kesän aikana, mikä on ollut äärimmäisen positiivinen yllätys.

Isoin kiitos harjoittelujaksoni opettavaisuudesta ja monipuolisuudesta kuuluu henkilöille, joiden kanssa olen kesän aikana päässyt työskentelemään. He ovat ottaneet minut kaikkeen mukaan, kannustaneet uusiin asioihin syventymisessä ja tukeneet aktiivisesti koko harjoittelun ajan.

Kiitos myös teille lukijoille tämän kesätyöblogin seuraamisesta! Ihanaa alkavaa syksyä kaikille <3

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *