Kotitoimistosta työmaalle ja exceleistä dronekuvauksiin

Tässä postauksessa pääsette kuulemaan lisää siitä, millaisissa ympäristöissä ja millaisia töitä me tänä kesänä päästään Destian erilaisissa työtehtävissämme tekemään!

Martta tekee töitä siis Destian konsernin ympäristöasioiden parissa, usein Hatanpäällä sijaitsevalta Tampereen toimistolta käsin, josta kuva tämän tekstikappaleen jälkeen! Kuitenkin myös etätöitä tulee tehtyä jonkin verran kotoa käsin, erityisesti nyt heinäkuussa, kun monet toimiston vakituisista työntekijöistä viettävät kesälomiaan.

Koska rakentamisalaan liittyy merkittäviä ympäristövaikutuksia, pyrkii myös Destia aktiivisesti minimoimaan negatiivisia ympäristövaikutuksia omassa toiminnassaan. Isoja kokonaisuuksia Destian ympäristövastuullisuuden edistämistavoitteissa ovat vähähiilisyys, kiertotalous ja biodiversiteetti. Erityisen kunnianhimoisia tavoitteita Destia on asettanut vähähiilisyyteen liittyen – pyrkiessään omien päästöjensä osalta hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, minkä saavuttamiseksi esimerkiksi fossiilittomien polttoaineiden käyttöä lisätään koko ajan. Kiertotaloutta puolestaan edistetään mm. uusiomateriaalien hyödyntämisen ja kierrätyksen lisäämisen kautta, kun taas biodiversiteetin säilyttämiseen ja lajistojen vahvistamiseen pyritään esimerkiksi työmaa-alueiden maisemointien ja työnaikaisten häiriöiden minimoimisen myötä. Ympäristönäkökohtien huomioimisesta työmaalla Kia kertoo postauksemme loppupuolella vielä hieman lisää!

Kuluvan kesän aikana Martta on ollut mukana esimerkiksi uudistamassa Destian ympäristöperehdytystä, johon oli tarve tehdä lisäyksiä juuri vähähiilisyys-, kiertotalous- ja biodiversiteettiteemoihin liittyen. Perehdytys on pakollinen kaikille destialaisille, jotta yrityksen toimintaan liittyvät ympäristövaikutukset sekä niihin vaikuttamisen keinot tulisivat kaikille tutuiksi. Lisäksi Martta on päässyt tekemään polttoaineen kulutukseen, sekä erilaisten materiaalien ja työkoneiden käyttöön liittyvää päästötarkastelua. Jo viime syksystä asti Martta on viikoittain ollut mukana käymässä läpi myös eri projekteilta tehtyjä turvallisuus- ja ympäristöhavaintoja, joista pyritään erityisesti havaitsemaan toistuvia ja lisäohjeistusta vaativia asioita, kuin myös hyviä käytäntöjä jaettaviksi projekteilta toisille. Ympäristö- ja turvallisuusasiat linkittyvät usein myös toisiinsa, ja mielenkiintoista onkin ollut huomata, kuinka monet kandivaiheessa käydystä turvallisuustekniikan sivuaineesta tutut asiat liittyvät myös oleellisesti ympäristöasioiden hallintaan.

Martan työpäiviin kuuluu usein kokouksia Teamsissa tai toimiston kokoustiloissa, mutta myös itsenäiseen työskentelyyn jää aikaa. Erilaisista ohjelmistoista erityisesti Exceliä tulee hyödynnettyä paljon. Monia asioita tehdään yhteistyössä eri tukiorganisaatioiden kanssa, ja erityisesti Hatanpään toimistolla työskentelevän laatuharjoittelijan kanssa Martalla on jo alkukesän aikana ollut monta yhteistä projektia. Reilun vuoden Destiassa työskentelyn aikana on yrityksen ja alan toimintatavoista oppinut jo paljon, mikä on ollut mukava huomata monien työtehtävien yhteydessä. Monipuolisten työtehtävien kautta pääsee kuitenkin myös jatkuvasti oppimaan uutta!

Kia sen sijaan, kuten aikaisemmassa postauksessa todettiin, on töissä eräällä Destian urakalla; Vt3 Hämeenkyrönväylä -hankkeella. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Tampereelta Vaasaan kulkevaa Vt 3:a Hämeenkyrön kohdalta rakentamalla noin 11 km keskikaiteellista ja nelikaistaista valtatietä. Uudelle valtatien pätkälle rakennetaan kolme eritasoliittymää, ja tien ylittäviä siltoja yhteensä 11. Hankkeen toteutusvaihe on alkanut syksyllä 2020, ja Kia oli tosiaan jo viime kesänä samaisella hankkeella haalariharjoittelussa, joten työmaa on tullut jo varsin tutuksi.

Hämeenkyrön kunta ja hankkeen tilaaja Väylävirasto on halunnut hyödyntää hankkeessa mahdollisimman paljon uusiomateriaaleja. Näin ollen esimerkiksi osaan meluvalleista on käytetty vanhoja autonrenkaita, ja siltamuottien puutavara pyritään kierrättämään mahdollisimman moneen kertaan. Kaikki linjalta leikattu kallio on myös hyödynnetty murskeena tien rakennekerroksissa ja eroosiosuojana luiskissa. Lisäksi esimerkiksi betonipaaluja ja purettuja betonirumpuja on murskattu ja hyödynnetty soveltuvin osin pengerrakenteissa.

Tänä kesänä Kian vastuulla on ollut hankkeen hulevesienhallinnan seuranta ja raportointi. Hankkeen maaperä on paikoitellen hyvin hienojakoista silttiä, ja erityisesti sateella eroosio kuluttaa kaivantoja, jolloin on vaarana, että työmaalta päätyy sameita hulevesiä luonnonvesiin. Hulevesiä on hallittu esimerkiksi viivytyskonteilla- ja altailla sekä suotopadoilla. Altaat ja laskuojat on verhoiltu murskeella ja louheella, mikä vähentää eroosion vaikutusta. Viivytyskonttien ja -altaiden tarkoituksena on laskeuttaa kiintoainesta. Suotopadot ovat laskuojiin suodatinkankaasta ja murskeesta rakennettuja patoja, joiden tarkoituksena on hidastaa virtausta ja myöskin suodattaa kiintoainetta.

Yhtenä rutiinihommanaan Kia käy kuvailemassa hankkeen laskuojat viikoittain ja koostaa niistä raportin hankkeen eri osapuolille. Laskuojista käydään myös ottamassa työmaan tilanteesta riippuen näytteitä, josta mitataan muun muassa kiintoainespitoisuutta, ravinteita ja pH. Kia ohjaa näytteidenottoa ja analysoi tuloksia yhdessä työmaainsinöörien kanssa. Tällä hetkellä Kialla on myös työn alla loppuraportti hankkeen hulevesien rakentamisen aikaisista vaikutuksista läheisiin vesistöihin.

Destialla on hankkeen projektitoimisto Kyröskosken keskustassa, jossa Kian työpistekin sijaitsee. Toisinaan Kian päivät kuluvat toimistolla, mutta lähes päivittäin tulee käytyä maastossa. Toimistohommat liittyvät pitkälti laatu- ja ympäristöaineistojen kokoamiseen ja päivittämiseen sekä myös hankkeen viestintään. Kia on saanut myös harjoitella Autocadin käyttöä mm. ympäristösuunnitelmien muokkailua varten. Maastokäynnit liittyvät vesienhallinnan lisäksi eri laatuaineistojen keräämiseen, joita on ollut mm. kaivolinjojen kuvaaminen viemärikameralla ja dronella ilmakuvien ottaminen. Monet hommat sujuvat jo rutiinilla, mutta uutta asiaa ja työtehtäviä tulee edelleen jatkuvasti. Rakennusalaa opiskelematon on saanut käyttää googlea vähän väliä, mutta myös kommunikoinnin merkitys projektityössä korostuu. Työkavereilta saa ja pitää kysyä, ja puhelin onkin yksi tärkeimmistä työvälineistä.

Työ on kaiken kaikkiaan varsin vaihtelevaa, ja sopii hyvin tyypille, joka kyllästyy äkkiä pelkän tietokoneen ääressä ?

ps. Saatiin junailtua niin kätevästi, että Martta tulee nyt heinäkuun lopulla käymään Hämeenkyrössä ja Kia pääsee näyttämään hänelle ja toiselle Hatanpään harjoittelijalle paikkoja. Sitä odotellessa!

– Martta & Kia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *