Telegram-ryhmien säännöt / Rules of Telegram chats

YKIn Telegram-ryhmien säännöt

Olemalla YKIn Telegram-ryhmässä sitoudut noudattamaan YKIn Telegram ryhmien sääntöjä. Jokainen on vastuussa omasta käytöksestään, sisällöstään mitä jakaa ja ilmapiiristä mitä luo. Ottakaa yhteyttä YKIn hallituslaiseen, mikäli huomaatte/tai koette epäasiallista käytöstä, häirintää tai mitään joka rikkoo YKIn Telegram-ryhmien sääntöjä.  

1. YKIn Telegram-ryhmissä noudatetaan TREYn turvallisemman tilan periaatteita.  

2. Syrjintä ja häirintä on kiellettyä kaikissa muodoissaan YKIn Telegram-ryhmissä.  

3. Huomioi muut ja heidän kokemuksensa. Ei käsitellä YKI Telegram-ryhmissä muiden tai omia henkilökohtaisia asioita.  

4. Ryhmän moderaattoreilla on oikeus poistaa asiattomat viestit. 

5. Toistuvasta asiattomasta käytöksestä chatissa YKIn hallitus voi antaa suullisen varoituksen. Asiattoman käytöksen jatkuessa voi hallitus erottaa henkilön chatista määräajaksi, joka on enintään puoli vuotta. 

The Rules of YKI’s Telegram chats

By being a member of a YKI Telegram group, you agree to abide by the YKI’s Telegram groups rules. Everyone is responsible for their own behaviour, the content they share and the atmosphere they create. Please contact a YKI board member if you notice/or experience inappropriate behaviour, harassment or anything that violates the YKI’s Telegram groups rules.   

1. YKI’s Telegram groups follow TREY’s safer space principles.  

2. Discrimination and harassment in any form is prohibited in YKI’s Telegram groups.   

3. Be considerate of others and their experiences. Do not discuss others or your own personal issues in YKI’s Telegram groups.  

4. The moderators of the groups have a right to delete inappropriate messages. 

5. Repetitive inappropriate behaviour in the groups may result in the YKI board giving a verbal warning. If the inappropriate behaviour continues the YKI board has the right to remove the person from the group for a time period up to six months.  

Muita YKIn Telegram-ryhmiä ja -kanavia / Other YKI’s Telegram groups and channels

Kuuma linja tärkeille tiedotusasioille / Hot line for important information (in FI & EN) https://t.me/ykinkuumalinja

YKIn oma lani/tietokonepelailuryhmä / YKI’s Telegram group for gaming https://t.me/joinchat/DmergA5iHy4679t-ime-zg

YKI liikkuu -ryhmä höntsäliikuntajutuille / ”YKI moves” -group for casual sports https://t.me/joinchat/GE7SvhLzcAYeUAW94C0QZg

YKI English, rento keskusteluchat englannin kielellä / YKI English, a casual conversation chat in English https://t.me/joinchat/GIkQGkprz90a81kajRiW0A

YKI, rento keskusteluchat jossa pääkielenä suomi / YKI -chat for casual conversation in Finnish https://t.me/joinchat/GIkQGkdib-E5v2P33LrAFw