Yritysyhteistyö

Sivustot ovat vielä kehityksen alla ja valmistuvat kevään 2017 aikana

Ympäristöteekkarikilta tekee aktiivisesti yhteistyötä ympäristö- ja energia-alan yritysten kanssa. Yhteistyökumppanit saavat kauttamme näkyvyyttä yliopistolla ja tulevaisuuden osaajien keskuudessa. Yhteistyökumppanimme ovat mahdollistaneet killan toiminnan kehittymisen nykyiselle tasolleen, ja yhteistyön kehittäminen on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Yritysyhteistyö on opiskelijoillemme hyödyllistä, koska siten tuomme opiskelu- ja työelämää lähemmäksi toisiaan, ja opimme tuntemaan alan yrityskenttää paremmin. Tämä on myös hyvä keino luoda yhteyksiä mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

 • Kiltalehti Indikaattori - Killan yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus mainostaan neljästi vuodessa ilmestyvässä kiltalehti Indikaattorissa. Kiltalehteemme voi tutustua täällä:

  Indikaattori 4/2016
  Indikaattori 3/2016 (fuksinumero)
 • Näkyminen killan tapahtumissa - Yhteistyökumppanimme saavat näkyvyyttä killan tapahtumissa esimerkiksi banderollin tai painetun materiaalin muodossa. Hyvä esimerkki tapahtumasta, jossa saa paljon näkyvyyttä, on wappuna järjestettävä "Wappuescape"-pakopeli. Peli rakennetaan työmaakoppiin, joka sijoitetaan keskelle Tampereen teknillisen yliopiston kampusta. Tapahtuman yhteydessä on siis mahdollisuus näkyä reilun viikon ajan keskellä Tampereen teekkariwappua ja tavoittaa tuhansia wappua viettäviä teekkareita.
 • Sosiaalinen media - Killan yhteistyökumppanit näkyvät killan Facebook- ja instagram-sivuilla ja killan tapahtumien yhteydessä mainitaan sponsorointiin osallistuvat yritykset. Uusi mahdollisuus on saada näkyvyyttä kiltamme LinkedIN-ryhmässä.
 • Haalarimainokset - Vuosittain opintonsa aloittavat fuksit rahoittavat opiskelijahaalarinsa myymällä mainospaikkoja vuosikurssinsa haalareista. Haalarimainos on oiva tilaisuus yritykselle saada pitkään näkyvä mainos ja osoittaa kiinnostusta opiskelijatoiminnan tukemiseen. ("kuva haalareista vois olla kiva")
 • Yritysvierailut - Kilta järjestää yritysvierailuja eli excursiota, joilla tutustutaan alamme yrityksiin. Vierailujen yhteydessä yrityksillä on mahdollisuus kertoa laajasti toiminnastaan ja esimerkiksi esitellä laitostensa toimintaa.
 • Yrityssauna - Kerran vuodessa järjestetään yrityssauna, johon saapuu alamme yrityksiä esittelemään toimintaansa ja uramahdollisuuksia. Saunalla yritysten edustajat saavat puheenvuoron ja osallistujille järjestetään tarjoilua. Puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus saunoa.
 • Vuosittainen rekrytointitapahtuma - Olemme yhdessä yhteistyökiltojemme kanssa mukana järjestämässä vuosittain rekrytointi-tapahtumaa. Tarkoituksena on antaa alan yritysten esitellä toimintaansa tuleville alan osaajille ja samalla opiskelijat saavat tietoa oman alansa yrityskentästä ja kesätyömahdollisuuksista.
 • Kesätyöblogi - Pidämme "Ykiläiset kesäduunissa" -blogia, jossa kiltamme opiskelijat kirjoittavat omaa koulutusalaansa vastaavista kesätyökokemuksistaan.
 • Vuosijuhlat - Keväällä järjestettävien vuosijuhlien yhteydessä on mahdollista sponsoroida muun muassa juomakaadon tai lauluvihkon yhteydessä.

Lisätietoja voitte kysyä yritysyhteistyötiimiltämme. Vastaamme mielellämme tiedusteluihin, ja olemme avoimia kuulemaan ehdotuksia myös uusista yhteistyömuodoista.

Opiskelijoiden CV


Tässä osiossa esittelemme lyhyesti meillä opiskelevien ihmisten taitoja vuosikurssien ja opintosuuntien mukaan.

opintopisteitä: ~60 op
Kursseja: matematiikan, fysiikan ja kemian opinnot, ympäristötekniikan perusteet
Mahdollisia työtehtäviä:
opintopisteitä: ~120 op
Kursseja: energiatekniikan perusteet, lämpötekniikka, mekaniikka, orgaaninen kemia, ympäristöanalytiikka
Mahdollisia työtehtäviä:
opintopisteitä: ~180 op
Kursseja: Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, kemian työkurssit
sivuaineita: teollisuustalous, uusiutuvat sähköenergiateknologiat, kontekniikka
kandityöaiheita: "pk-yrityksen ympäristöjärjestelmän kehittäminen", "selluloosateollisuuden sivuvirrat Suomen energiantuotannossa", "nanomateriaalipitoisen jätteen kierrätys ja sen terveysvaikutukset"
Mahdollisia työtehtäviä:
opintopisteitä: 180-300 op
Kursseja:
pääainevaihtoehdot: energia- ja biojalostustekniikka
sivuaineita: automaatio, konetekniikka, kemia, teollisuustalous, uusiutuvat sähköenergiateknologiat
diplomityöaiheita:
Mahdollisia työtehtäviä:
opintopisteitä: 180-300 op
Kursseja: verkostosuunnittelu, laitossuunnittelu, remediation of contaminated environment, teollisuuden prosessit
pääainevaihtoehdot: ympäristötekniikka, turvallisuustekniikka, bioengineering
sivuaineita: infrarakenteet, kemia, materiaalitekniikka,
diplomityöaiheita:
Mahdollisia työtehtäviä:
opintopisteitä: 180-300 op
Kursseja:
pääainevaihtoehdot: kemia
sivuaineita: ympäristötekniikka, energiatekniikka, teollisuustalous
diplomityöaiheita:
Mahdollisia työtehtäviä:

Yritysyhteistyövastaava

Niklas Nest
niklas.nest(a)student.tut.fi
050 9114459

Yritysyhteistyötoimari

Jesse-Eemeli Viljanen
jesse.viljanen(a)student.tut.fi
040 8281813

Yritysyhteistyötoimari

Saara Pohjalainen
saara.m.pohjalainen(a)student.tut.fi
050 3591901