Yritysyhteistyö

Ympäristöteekkarikilta tekee aktiivisesti yhteistyötä ympäristö- ja energia-alan yritysten kanssa. Yhteistyökumppanit saavat kauttamme näkyvyyttä yliopistolla ja tulevaisuuden osaajien keskuudessa. Yhteistyökumppanimme ovat mahdollistaneet killan toiminnan kehittymisen nykyiselle tasolleen, ja yhteistyön kehittäminen on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää. Yritysyhteistyö on opiskelijoillemme hyödyllistä, koska siten tuomme opiskelu- ja työelämää lähemmäksi toisiaan, ja opimme tuntemaan alan yrityskenttää paremmin. Tämä on myös hyvä keino luoda yhteyksiä mahdollisiin tuleviin työnantajiin.

 • Kiltalehti Indikaattori - Killan yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus mainostaan neljästi vuodessa ilmestyvässä kiltalehti Indikaattorissa. Kiltalehteemme voi tutustua täällä:

  Indikaattori 1/2017
  Indikaattori 2/2017 (fuksinumero)
 • Näkyminen killan tapahtumissa - Yhteistyökumppanimme saavat näkyvyyttä killan tapahtumissa esimerkiksi banderollin tai painetun materiaalin muodossa. Hyvä esimerkki tapahtumasta, jossa saa paljon näkyvyyttä, on wappuna järjestettävä "Wappuescape"-pakopeli. Peli rakennetaan työmaakoppiin, joka sijoitetaan keskelle Tampereen teknillisen yliopiston kampusta. Tapahtuman yhteydessä on siis mahdollisuus näkyä reilun viikon ajan keskellä Tampereen teekkariwappua ja tavoittaa tuhansia wappua viettäviä teekkareita.
 • Sosiaalinen media - Killan yhteistyökumppanit näkyvät killan Facebook- ja instagram-sivuilla ja killan tapahtumien yhteydessä mainitaan sponsorointiin osallistuvat yritykset. Uusi mahdollisuus on saada näkyvyyttä kiltamme LinkedIN-ryhmässä.
 • Haalarimainokset - Vuosittain opintonsa aloittavat fuksit rahoittavat opiskelijahaalarinsa myymällä mainospaikkoja vuosikurssinsa haalareista. Haalarimainos on oiva tilaisuus yritykselle saada pitkään näkyvä mainos ja osoittaa kiinnostusta opiskelijatoiminnan tukemiseen. ("kuva haalareista vois olla kiva")
 • Yritysvierailut - Kilta järjestää yritysvierailuja eli excursiota, joilla tutustutaan alamme yrityksiin. Vierailujen yhteydessä yrityksillä on mahdollisuus kertoa laajasti toiminnastaan ja esimerkiksi esitellä laitostensa toimintaa.
 • Yrityssauna - Kerran vuodessa järjestetään yrityssauna, johon saapuu alamme yrityksiä esittelemään toimintaansa ja uramahdollisuuksia. Saunalla yritysten edustajat saavat puheenvuoron ja osallistujille järjestetään tarjoilua. Puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus saunoa.
 • Vuosittainen rekrytointitapahtuma - Olemme yhdessä yhteistyökiltojemme kanssa mukana järjestämässä vuosittain rekrytointi-tapahtumaa. Tarkoituksena on antaa alan yritysten esitellä toimintaansa tuleville alan osaajille ja samalla opiskelijat saavat tietoa oman alansa yrityskentästä ja kesätyömahdollisuuksista.
 • Kesätyöblogi - Pidämme "Ykiläiset kesäduunissa" -blogia, jossa kiltamme opiskelijat kirjoittavat omaa koulutusalaansa vastaavista kesätyökokemuksistaan.
 • Vuosijuhlat - Keväällä järjestettävien vuosijuhlien yhteydessä on mahdollista sponsoroida muun muassa juomakaadon tai lauluvihkon yhteydessä.

Lisätietoja voitte kysyä yritysyhteistyötiimiltämme. Vastaamme mielellämme tiedusteluihin, ja olemme avoimia kuulemaan ehdotuksia myös uusista yhteistyömuodoista.

Opiskelijoiden CV


Tässä osiossa esittelemme lyhyesti meillä opiskelevien ihmisten taitoja vuosikurssien ja opintosuuntien mukaan.

opintopisteitä: ~60 op
Kursseja: matematiikan, fysiikan ja kemian opinnot, ympäristötekniikan perusteet
opintopisteitä: ~120 op
Kursseja: energiatekniikan perusteet, lämpötekniikka, mekaniikka, orgaaninen kemia, ympäristöanalytiikka
opintopisteitä: ~180 op
Kursseja: Ympäristötekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot, kemian työkurssit, teknillinen termodynamiikka, hydromekaniikka
sivuaineita: teollisuustalous, uusiutuvat sähköenergiateknologiat, kontekniikka
kandityöaiheita: "pk-yrityksen ympäristöjärjestelmän kehittäminen", "selluloosateollisuuden sivuvirrat Suomen energiantuotannossa", "nanomateriaalipitoisen jätteen kierrätys ja sen terveysvaikutukset"
opintopisteitä: 180-300 op
Kursseja: voimalaitostekniikka, biojalostuksen konversioprosessit ja toteutettavuus, prosessien numeerinen mallinnus, energiatalous
pääainevaihtoehdot: energia- ja biojalostustekniikka
sivuaineita: automaatio, konetekniikka, kemia, teollisuustalous, uusiutuvat sähköenergiateknologiat
diplomityöaiheita: ”Determining Reactivity Parameters For Two Biomass Fuels”, ”Experimental Study on Adsorption Storage of Gases on Solid Materials”, “Biometaanin käyttö ja tuotanto Suomessa”, ”Puupohjaisen tuotekaasun hyödyntämisen edellytykset polttokennoissa”
opintopisteitä: 180-300 op
Kursseja: verkostosuunnittelu, laitossuunnittelu, remediation of contaminated environment, teollisuuden prosessit
pääainevaihtoehdot: ympäristötekniikka, turvallisuustekniikka, bioengineering
sivuaineita: infrarakenteet, kemia, materiaalitekniikka,
diplomityöaiheita: ”Elintarvikealan yrityksen jätehuollon kehittäminen”, ”Water Distribution Development and Modeling in Keetmanshoop, Namibia“, “Biokaasun tuotanto massatehtaan jätevesistä”, ”Kemianteollisuuden tuotantolaitteiden pesuvesien esikäsittely”
opintopisteitä: 180-300 op
Kursseja: pintakemia, polymeerikemian työt, NMR spectroscopy, chromatography and mass spectrometry
pääainevaihtoehdot: kemia
sivuaineita: ympäristötekniikka, energiatekniikka, teollisuustalous
diplomityöaiheita: “The Effect of Gold Nanorod Doping in Optical-to-Mechanical Energy Conversion in Liquid-Crystal Elastomers”, “Parametrization of Force Fields for Molecular Dynamics Simulations of Organic Solar Cell Polymers”, “Hybrid Organic–inorganic Nanostructures For Solar Cells — A Combined Experimental And Computational Study”

Kiltamme yritysyhteistyövastaavaan voi ottaa yhteyttä osoitteessa yritysvastaava@ymparistoteekkarikilta.fi

Yritysyhteistyövastaava

Joonas Takala
joonas.takala@tuni.fi
044 0591455

Yritysyhteistyötoimari

Ida-Maria Blomback
ida-maria.blomback@tuni.fi
040 0889037

Yritysyhteistyötoimari

Anna-Reetta Eilola
anna-reetta.eilola@tuni.fi
040 4118640